Hormoner och Andning

Välkommen till Anna-Saras hormoner och andning! Jag erbjuder psykoedukation och föreläsningar i följande ämnen; hormoner, stress, psykisk hälsa och andning.

Jag är utbildad psykiatrisk sjukskötare, diplomerad hormonterapeut samt har gått baskursen i kroppsorienterad psykoterapi (psykofysisk psykoterapi) och Andningsskola handledar utbildning.

Vid frågor kontakta mig på e-post annasarasidback@gmail.com